Головна /  Путівник /  Колекції документів /  Комісія з історії Вітчизняної війни при Академії наук УРСР, м. Київ (1943-1950)

Комісія з історії Вітчизняної війни при Академії наук УРСР, м. Київ (1943-1950)

Фонд
166
Дати
1941–1971
Кількість описів
3
Кількість справ
1108
Історична довідка
Створена за рішенням ЦК КП(б)У в жовтні 1943 р. при відділі пропаганди і агітації ЦК з метою збирання й узагальнення матеріалів про боротьбу українського народу проти нацистських окупантів. Від лютого 1944 р. Комісія підпорядковувалась Академії наук УРСР. У травні 1950 р. у зв’язку з тим, що Комісія з історії Вітчизняної війни при АН УРСР вичерпала свої завдання, вона була реорганізована у військово-історичний відділ Інституту історії України АН УРСР. Архівний фонд документів і матеріалів Комісії було передано до Інституту історії партії при ЦК КП(б)У, Центрального історичного архіву УРСР та Інституту історії України АН УРСР. У 1961 р. Інститут історії України передав додатково архіву Інституту історії партії 18 справ Комісії. Серед них було листування Комісії з установами, організаціями, колишніми партизанами з питань збирання пам’яток і документів часів війни, акти й описи документів партизанського руху, прийнятих Комісією від ЦК КП(б)У, описи й акти справ партизанських загонів, переданих у Комісію в справах колишніх партизанів при Президії Верховної Ради УРСР та інші. У 1971 р. фонд Комісії поповнився деякими спогадами партизанів, які надійшли до архіву від редакції газети «Правда України». Фонд Комісії складається з трьох описів.
Анотація
Вхідні та вихідні документи Комісії з історії Вітчизняної війни при Академії наук УРСР, листування з родинами партизанів, установами, Президією Верховної Ради УРСР. Акти, описи документальних матеріалів, прийнятих Комісією. Книга реєстрації запитів. Запити, копії відповідей на них. Стенограми бесід, спогади, копії документів про бойові дії Червоної армії. Стенограми бесід з учасниками оборони міст Києва й Одеси, бійцями та командирами партизанських загонів і з’єднань, учасниками підпільних партійних і комсомольських організацій.Стенограми бесід і спогади громадян про окупаційний режим на території України. Листи на Батьківщину від громадян, вивезених до Німеччини. Малюнки, плакати, створені радянськими військовополоненими в нацистських концтаборах. Документи і спогади працівників промисловості та сільського господарства України про роботу підприємств у перші дні війни та після вигнання нацистських окупантів. Копії документів Центрального та Українського штабів партизанського руху, державних архівів з питань обліку партизанських загонів, про дії партизанів. Звіти, доповідні записки окремих підпільних і партизанських груп, надіслані до Комісії. Документи колишніх німецьких установ, німецького командування, що діяли на території України: накази, розпорядження німецьких властей про окупаційний режим в областях України, про реєстрацію та відправлення радянських громадян до Німеччини; зведення та звіти німецької поліції, «СС» про діяльність партизанів і т. п. Документи про діяльність українських націоналістів. Документи про наслідки розслідування злочинів і встановлення збитків, заподіяних нацистською окупацією. Відомості про поховання воїнів Червоної армії, партизанів, німецьких солдатів. Доповідні записки, довідки Комісії в ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У про стан звітних документів і матеріалів з історії партизанського руху та наукової розробки історії України в роки німецько-радянської війни. Списки рейдових партизанських загонів. Матеріали, зібрані Корсунь-Шевченківською, Холодноярською експедиціями Комісії: спогади партизанів, матеріали окупаційних властей, копії звітів підпільних груп про діяльність підпільних і партизанських організацій, акти з обліку злочинів нацистських окупантів. Копії документів, збірників, хронік, статей про окупаційний режим та партизанський рух опору на окупованій території України в 1941-1944 рр., про рух опору в Чехословаччині в 1939-1945 рр. та ін., зібраних у фонді Комісії. Особові справи дослідників фонду Комісії з питань Вітчизняної війни при Академії наук УРСР за 1946-1950 рр.